Zaznacz stronę

Regulamin

 

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy porada.lsc24.pl   pod adresem

porada.lsc24.pl

zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę:

4EAD SP Z O O Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a REGON: 365292238 NIP: 7811932480 KRS: 0000633293

3. Adres do korespondencji jak wyżej.

4. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.  Realizacja usługi odbędzie się zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie http://lexomni.pl/ 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego i zwrócić pieniądze za zakupy.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny usług znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN).

12. Ceny podane zawierają VAT.

13. Sklep na zakupiony towar wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy lub osoby.

III. Metody płatności

1. Płatność „szybkim przelewem” za pośrednictwem serwisu PayU.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (wypełnić i odesłać ten formularz tylko jeśli chcesz odstąpić od umowy).

– Do: 

– Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy sprzedaży następujących towarów,

– Data zamówienia (*) / odbioru (*),

– Nazwa odbiorcy,

– Adres odbiorcy,

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej),

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o wycofaniu się z tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia (ale nie jest to obowiązkowe).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia. Zwracać można produkty nie noszące żadnych cech użytkowania.

Zwrot artykułów nabiałowych i innych o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz wymagających przechowania w warunkach chłodniczych

Zwrot w/w towarów może nastąpić jedynie w momencie odbioru towaru od dostawcy. Zwrot środków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu PayU. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty

dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, jak w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym razie, nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania. Towary prosimy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi, do wysokości pozwalającej przywrócić im pierwotny charakter.